Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 156/2011 účinný od 28.05.2011

Platnosť od: 28.05.2011
Účinnosť od: 28.05.2011
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 156/2011 účinný od 28.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 156/2011 s účinnosťou od 28.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 21. decembra 2010 uzavretá medzi Odborovým ...

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 31. marca 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 16. apríla 2011 uzavretá medzi Zväzom autobusovej ...

a

Odborovým zväzom KOVO.

Načítavam znenie...
MENU
Hore