Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 155/1995 účinný od 26.07.1995

Platnosť od: 26.07.1995
Účinnosť od: 26.07.1995
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 155/1995 účinný od 26.07.1995
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 155/1995 s účinnosťou od 26.07.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republikyo spolupráci v oblasti zdravotníctva ...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. februára 1995 bola v Havane ...

Dohoda nadobudla platnosť 4. februára 1995 na základe článku 9.

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kubánskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním podporovať ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti ...

súc presvedčené, že spolupráca prispeje k riešeniu mnohých spoločných problémov v zdravotníctve, ...

vedomé si zodpovednosti za zabezpečenie kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti svojim občanom a ...

riadiac sa zásadami medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Načítavam znenie...
MENU
Hore