Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 7. októbra 2021 151/2023 účinný od 28.04.2023

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 28.04.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v Ženeve dňa 7. októbra 2021 151/2023 účinný od 28.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 151/2023 s účinnosťou od 28.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 7. októbra 2021 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z., oznámenie č. 118/2017 Z. z., oznámenie č. 13/2020 Z. z., oznámenie č. 14/2020 Z. z., oznámenie č. 6/2021 Z. z., oznámenie č. 7/2021 Z. z., oznámenie č. 14/2022 Z. z. a oznámenie č. 150/2023 Z. z.). Zmeny nadobudli platnosť 1. februára 2023. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2023.

Prílohy

    Prevziať prílohu - Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v slovenskom jazyku

    Prevziať prílohu - Zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok v anglickom jazyku

Načítavam znenie...
MENU
Hore