Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska 148/2008 účinný od 26.04.2008

Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 26.04.2008
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska 148/2008 účinný od 26.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 148/2008 s účinnosťou od 26.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie zo 16. apríla 2008 č. MF/11881/2008-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií ...

Týmto doplnením opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore