Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 147/2023 účinný od 28.04.2023

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 28.04.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Správne právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Doprava, Vodná doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 147/2023 účinný od 28.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 147/2023 s účinnosťou od 28.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 10. októbra 2022 v Ženeve zmeny a doplnenia v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z., oznámenie č. 461/2010 Z. z., oznámenie č. 78/2013 Z. z., oznámenie č. 96/2015 Z. z., oznámenie č. 9/2017 Z. z., oznámenie č. 51/2019 Z. z. a oznámenie č. 225/2021 Z. z.). Zmeny a doplnenia nadobudli platnosť 1. januára 2023 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore