Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu 144/2014 účinný od 31.05.2014

Platnosť od: 31.05.2014
Účinnosť od: 31.05.2014
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu 144/2014 účinný od 31.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 144/2014 s účinnosťou od 31.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. b) zákona č. 58/2014 Z. ...

výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-15/2014-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej ...

Tento výnos ustanovuje podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore