Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní 143/2008 účinný od 26.04.2008 do 31.12.2015

Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 26.04.2008
Účinnosť do: 31.12.2015
Zrušený: ko.2Z.5653
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní 143/2008 účinný od 26.04.2008 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 143/2008 s účinnosťou od 26.04.2008
ZRUŠENÝ:
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2022 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore