Všetky konsolidované znenia predpisu 143/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.04.2008 účinný od 26.04.2008 do 31.12.2015
MENU
Hore