Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní 143/2008 účinný od 26.04.2008 do 31.12.2015

Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 26.04.2008
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní 143/2008 účinný od 26.04.2008 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 143/2008 s účinnosťou od 26.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

opatrenie z 15. apríla 2008 č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ ...

Opatrenie ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore