Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva 143/2005 účinný od 15.04.2005


Platnosť od: 15.04.2005
Účinnosť od: 15.04.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 143/2005 s účinnosťou od 15.04.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2001 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2003 na základe článku 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 143/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené úmyslom podporovať mobilitu a spoluprácu v oblasti vedy a vysokého školstva,

vyjadrujúc želanie uľahčiť študujúcim oboch štátov prijatie na štúdium alebo pokračovanie ...

uvedomujúc si existujúce spoločné črty v oblasti vysokého školstva a štúdia na vysokých školách ...

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej ...

vo veci uznávania vysvedčení umožňujúcich prístup na vysoké školy, uznávania častí štúdia ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Oblasť platnosti

(1)

Táto dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike alebo v ...

(2)

Podľa tejto dohody sú v Slovenskej republike vysokými školami všetky štátne vzdelávacie ustanovizne, ...

(3)

Na neštátne vysoké školy v Slovenskej republike sa dohoda vzťahuje vtedy, ak sú zriadené v súlade ...

(4)

Zmluvné strany sa o vysokých školách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, informujú prostredníctvom ...

(5)

Vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní ...

Článok 2 - Prístup na vysoké školy a uznávanie vysvedčení o maturitnej skúške

(1)

Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané gymnáziom v Slovenskej republike a vysvedčenie o všeobecnej ...

(2)

Iné vysvedčenia, ktoré v oboch štátoch umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, sa môžu ...

Článok 3 - Započítavanie jednotlivých častí štúdia a skúšok, ako aj uznávanie dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu na účely pokračovania v štúdiu

(1)

Príslušné časti štúdia a skúšky sa uznávajú na žiadosť študujúcich podľa študijných ...

(2)

Prístup ku štátnym skúškam v Spolkovej republike Nemecko, ako aj s tým súvisiace započítavanie ...

Článok 4 - Prijímanie na doktorandské štúdium

(1)

Držitelia magisterského alebo inžinierskeho akademického titulu, ako aj držitelia akademického ...

(2)

Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí aj držitelia slovenských akademických titulov doktor ...

(3)

Držitelia „Diplomu“, „Lizenziatu“ alebo titulu „Magister Artium“ z nemeckých univerzít ...

(4)

Držitelia „Diplomu (FH)“ z odbornej vysokej školy zo Spolkovej republiky Nemecko, ktorí dosiahli ...

Článok 5 - Spolupráca medzi vysokými školami

Vysoké školy v Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko môžu medzi sebou uzatvárať ...

Článok 6 - Používanie titulov a hodností

(1)

Držitelia titulov alebo hodností zo Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené nižšie, sú oprávnení ...

Názov Preklad Skratka Dodatok o pôvode(x) bakalár Bakkalaureus Bc. magister Magister Mgr. ...

(2)

Držitelia týchto vysokoškolských titulov zo Spolkovej republiky Nemecko:

– Diplom z odbornej vysokej školy s uvedením odborného zamerania,

– Bachelor /Bakkalaureusgrad s uvedením odborného zamerania,

– Diplom z univerzity, ako aj vysokej školy na jej úrovni s uvedením odborného zamerania,

– Magister Artium,

– Lizenziat s uvedením odborného zamerania,

– Master/Magister s uvedením odborného zamerania,

– Doktor s uvedením odborného zamerania,

– Doctor habilitatus s uvedením odborného zamerania sú oprávnení používať v Slovenskej republike ...

(3)

V súlade s ustanoveniami článku 7 a bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku existuje ...

Článok 7 - Porovnávacia tabuľka

(1)

V prípade, keď sa podľa tejto dohody uznávajú alebo započítavajú kvalifikácie nadobudnuté ...

(2)

Habilitácia vykonaná v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko sa môže považovať ...

úrovne:Spolková republika Nemecko úrovne:Slovenská republika Bakkalaureus/-Bachelor (pričom sa ...

Článok 8 - Stála komisia expertov

(1)

Na prerokúvanie všetkých otázok, ktoré vyplynú z vykonávania dohody, vrátane otázky jej možného ...

(2)

Stála komisia expertov zasadá na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto rokovania sa dohodne ...

Článok 9 - Doba platnosti a nadobudnutie platnosti

(1)

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda nadobudne platnosť, keď si zmluvné strany oznámia, ...

(2)

Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne ...

Dané v Bratislave 23. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:

Christoph Zöpel v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore