Všetky konsolidované znenia predpisu 142/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.05.2012 účinný od 05.05.2012
MENU
Hore