Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 142/2012 účinný od 05.05.2012

Platnosť od: 05.05.2012
Účinnosť od: 05.05.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 142/2012 účinný od 05.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 142/2012 s účinnosťou od 05.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 z 29. februára 2012 uzatvorená medzi Integrovaným ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odsek-1~1Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 zo 6. marca 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1~1Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3.

Dodatok č. 2 z 3. apríla 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 - 2012 z 2. decembra ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsek-1~1Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore