Všetky konsolidované znenia predpisu 141/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.06.2013 účinný od 12.06.2013
MENU
Hore