Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov 14/2012 účinný od 01.03.2012 do 31.12.2012

Platnosť od: 25.01.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov 14/2012 účinný od 01.03.2012 do 31.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 14/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o ...

opatrenie z 10. januára 2012 č. MF/6430/2012-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore