Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 14/2009 účinný od 24.01.2009

Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 24.01.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 14/2009 účinný od 24.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 14/2009 s účinnosťou od 24.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. marca 2008 bola v Bratislave ...

Prílohy

  I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1

  1.

  Táto dohoda sa vzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú dopravcami so sídlom na území štátu zmluvnej ...

  2.

  Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv ani vnútroštátnych ...

  Článok 2

  Na účely tejto dohody:

  „Dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu so sídlom na území štátu jednej ...

  „Vozidlo“ znamená samotné motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel určených na prepravu osôb ...

  „Evidencia“ znamená pridelenie evidenčného čísla vozidlu oprávneným orgánom. V prípade ...

  „Doprava“ znamená pohyb vozidla, naloženého alebo nenaloženého, a to aj v prípade, že vozidlo, ...

  „Kabotáž“ znamená dopravnú činnosť na území štátu jednej zmluvnej strany, hosťovského ...

  „Kombinovaná doprava“ znamená nákladnú dopravu, pričom nákladné vozidlo, príves, náves, ...

  „Územie štátu zmluvnej strany“ znamená územie Slovenskej republiky alebo územie Macedónskej ...

  „Štát, v ktorom má dopravca sídlo,“ znamená územie štátu zmluvnej strany, v ktorom má dopravca ...

  „Hosťovský štát“ znamená územie štátu zmluvnej strany, na ktorom sa vozidlo používa bez ...

  „Príslušný orgán“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

  „Autobus“ alebo „autokar“ znamená vozidlo vyrobené a určené na prepravu osôb, ktoré má ...

  „Pravidelná osobná doprava“ znamená dopravu cestujúcich autobusom alebo autokarom po určenej ...

  „Kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom alebo autokarom, pri ktorej sa opakovanými jazdami ...

  Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávaju bez cestujúcich. ...

  Definícia kyvadlovej dopravy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že niektorí cestujúci sa vrátia ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore