Všetky konsolidované znenia predpisu 14/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.01.2007 účinný od 10.01.2007
MENU
Hore