Všetky konsolidované znenia predpisu 14/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.01.2005 účinný od 21.01.2005
MENU
Hore