Všetky konsolidované znenia predpisu 137/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 30.05.2014 účinný od 30.05.2014
MENU
Hore