Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti. 131/2012 účinný od 12.04.2012

Platnosť od: 12.04.2012
Účinnosť od: 12.04.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti. 131/2012 účinný od 12.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 131/2012 s účinnosťou od 12.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2011 bola v Levoči podpísaná ...

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných ...

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore