Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín 13/2011 účinný od 20.01.2011

Platnosť od: 20.01.2011
Účinnosť od: 20.01.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín 13/2011 účinný od 20.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 13/2011 s účinnosťou od 20.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

zo 7. decembra 2010

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. ...

1.

Úvodné ustanovenia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.odsek-a

a)

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.odsek-b

b)

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~2.odsek-c

c)

Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej ...

2.

Vzhľad zberateľskej euromince

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-a

a)

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená dvojica benediktínskych mníchov v imaginárnom interiéri ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-b

b)

Na rube zberateľskej euromince je v pravej časti mincového poľa vyobrazený fragment textu prvej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-c

c)

Na hrane mince je nápis do hĺbky „• NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ LISTINY NA SLOVENSKU“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-1Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: marec 2011

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore