Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL 124/2011 účinný od 20.04.2011

Platnosť od: 20.04.2011
Účinnosť od: 20.04.2011
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL 124/2011 účinný od 20.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 124/2011 s účinnosťou od 20.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. ...

výnos zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

Týmto výnosom sa menia požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie zubného lekára ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 9/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore