Oznámenie 122/2008 o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody. účinný od 22.02.2008

Platnosť od: 11.04.2008
Účinnosť od: 22.02.2008
Autor: MZVSR
Oblasť: Medzinárodné verejné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie 122/2008 o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody. účinný od 22.02.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 122/2008 s účinnosťou od 22.02.2008

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore