Oznámenie 122/2008 o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody. účinný od 22.02.2008

Platnosť od: 11.04.2008
Účinnosť od: 22.02.2008
Autor: MZVSR
Oblasť: Medzinárodné verejné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie 122/2008 o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody. účinný od 22.02.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 122/2008 s účinnosťou od 22.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2007 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 615 z 29. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 19. novembra 2007.

Ratifikačná listina bola uložená 4. decembra 2007 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, depozitára dohody.

Dohoda zatiaľ nie je platná. Predbežne sa však vykonáva od 1. augusta 2007.

Načítavam znenie...
MENU
Hore