Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi 121/2007 účinný od 22.03.2007 do 30.12.2014

Platnosť od: 22.03.2007
Účinnosť od: 22.03.2007
Účinnosť do: 30.12.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi 121/2007 účinný od 22.03.2007 do 30.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 121/2007 s účinnosťou od 22.03.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § ...

opatrenie z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné ...

Toto opatrenie preberá ustanovenia smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore