Všetky konsolidované znenia predpisu 120/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2012 účinný od 01.04.2012
2 30.03.2012 účinný od 30.03.2012
MENU
Hore