Všetky konsolidované znenia predpisu 12/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 30.01.2014 účinný od 30.01.2014
MENU
Hore