Všetky konsolidované znenia predpisu 12/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 14.01.2010 účinný od 14.01.2010
MENU
Hore