Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny 12/2010 účinný od 14.01.2010

Platnosť od: 14.01.2010
Účinnosť od: 14.01.2010
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny 12/2010 účinný od 14.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 12/2010 s účinnosťou od 14.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ...

výnos z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz kvasného octu, na manipuláciu s ním ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 27/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore