Podzákonné predpisy k predpisu 12/1991

  1. neplatnýOpatrenie ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993 34/1994 účinný od 01.07.1993 do 27.04.1996
MENU
Hore