Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu SR a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom polície v SR, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR 118/2023 účinný od 12.04.2023

Platnosť od: 12.04.2023
Účinnosť od: 12.04.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu SR a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom polície v SR, medzi Ministerstvom vnútra SR a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR 118/2023 účinný od 12.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 118/2023 s účinnosťou od 12.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. marca 2023 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2023 – 2026 z 31. decembra 2022 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2023 – 2024 z 28. marca 2023 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorený 28. februára 2023 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

4.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorený 28. februára 2023 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry.

5.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorený 28. februára 2023 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

6.

Dodatok č. 2 na rok 2023 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2025 z 12. apríla 2021 uzatvorený 22. februára 2023 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore