Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 116/2012 účinný od 23.03.2012

Platnosť od: 23.03.2012
Účinnosť od: 23.03.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 116/2012 účinný od 23.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 116/2012 s účinnosťou od 23.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bol v Bratislave ...

Dodatok nadobudne platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 2.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore