Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností 112/2004 účinný od 04.03.2004

Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 04.03.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností 112/2004 účinný od 04.03.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 112/2004 s účinnosťou od 04.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 47 písm. a) zákona č. 488/2002 ...

výnos z 20. februára 2004 č. 304/2004-100 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré ...

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 4 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore