Všetky konsolidované znenia predpisu 11/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.01.2012 účinný od 20.01.2012
MENU
Hore