Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 11/2012 účinný od 20.01.2012

Platnosť od: 20.01.2012
Účinnosť od: 20.01.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 11/2012 účinný od 20.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 11/2012 s účinnosťou od 20.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2011 Holandské kráľovstvo, ...

Holandské kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 a určilo ústredný orgán ...

Dánske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52, uplatnilo ...

Maltská republika oznámila svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52 a uplatnila ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 11/2012 Z. z.

  ZMENY A DOPLNENIA zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

  Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu ...

  a)

  Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. mája 2011.

  b)

  Ratifikačná listina Holandska obsahuje tieto vyhlásenia:

  c)

  Podľa článku 29 dohovoru Holandsko určilo ako ústredný orgán pre európsku a karibskú časť ...

  a)

  Dohovor pre Dánsko nadobudol platnosť 1. októbra 2011.

  b)

  Ratifikačná listina Dánska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  a)

  Dohovor pre Maltu nadobudol platnosť 1. januára 2012.

  b)

  Ratifikačná listina Malty obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  c)

  Podľa článku 29 dohovoru určila Malta ústredný orgán:

Načítavam znenie...
MENU
Hore