Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov 11/2010 účinný od 14.01.2010

Platnosť od: 14.01.2010
Účinnosť od: 14.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov 11/2010 účinný od 14.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 11/2010 s účinnosťou od 14.01.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore