Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov 11/2010 účinný od 14.01.2010

Platnosť od: 14.01.2010
Účinnosť od: 14.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov 11/2010 účinný od 14.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 11/2010 s účinnosťou od 14.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2010 sa skončila platnosť: ...

1. Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho ...

2. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 ...

3. Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru ...

4. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného ...

5. Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor ...

6. Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného ...

Národná rada Slovenskej republiky s vypovedaním dohovoru a jeho dodatkových protokolov vyslovila ...

Listiny o vypovedaní dohovoru a jeho dodatkových protokolov prezident Slovenskej republiky podpísal ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore