Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 11/2007 účinný od 06.01.2007

Platnosť od: 06.01.2007
Účinnosť od: 06.01.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 11/2007 účinný od 06.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 11/2007 s účinnosťou od 06.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odsek-1~1Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. ...

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2007 z 25. októbra 2006 uzavretá ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1~1Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. ...

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. novembra 2006 uzavretá medzi Slovenským ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-1~1Združením organizácií verejných prác v Slovenskej republike.

5.

Dodatok č. 8 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-5.odsek-1~1Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

6.

Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-6.odsek-1~1Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

7.

Dodatok č. 1 z 2. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-7.odsek-1~1Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

8.

Dodatok č. 2 z 9. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-8.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

9.

Dodatok č. 2 z 10. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-9.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

10.

Dodatok č. 9 zo 16. októbra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-10.odsek-1~1Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

11.

Dodatok č. 2 z 2. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-11.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

12.

Dodatok č. 4 z 9. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-12.odsek-1~1Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

13.

Dodatok č. 2 zo 6. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-13.odsek-1~1Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

14.

Dodatok č. 1 z 8. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-14.odsek-1~1Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore