Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej 107/2000 účinný od 29.03.2000


Platnosť od: 29.03.2000
Účinnosť od: 29.03.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej 107/2000 účinný od 29.03.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 107/2000 s účinnosťou od 29.03.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE č. 2/99 ASOCIAČNEJ RADYmedzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na ...

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 1999 bolo v Bruseli prijaté ...

modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami ...

Asociačná rada,

berúc do úvahy Európsku dohodu o pridružení uzatvorenú medzi Európskymi spoločenstvami a ich ...

1. vzhľadom na potrebu upraviť definíciu pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zabezpečilo správne ...

2. vzhľadom na to, že je vhodné do 31. decembra 2000 ponechať platby vo forme jednotných sadzieb ...

3. vzhľadom na to, že je vhodné rozšíriť systém kumulácie na také výrobky pôvodné v Turecku, ...

4. vzhľadom na to, že je žiaduce upraviť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu č. 4, aby sa uľahčil ...

5. vzhľadom na potrebu zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín ...

rozhodla takto:

Článok 1

Protokol č. 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

1.

V článku 1 písmeno i) znie:

„i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých ...

2.

Články 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Článok 3 Kumulácia v Európskom spoločenstve 1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Spoločenstve, ...

3.

Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12 Územný princíp 1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II ...

4.

V článkoch 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 sa slová „uvedených v článku 4“ nahrádzajú slovami ...

5.

V článku 15 ods. 6 sa v poslednej vete slová „31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „31. ...

6.

V článku 26 sa výraz „C2/CP3“ nahrádza výrazom „CN22/CN23“.

7.

V prílohe I v poznámke 5.2

a)

sa za riadok „▪ umelé chemické nekonečné vlákna“ vkladá riadok „▪ elektricky vodivé ...

b)

sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami... spĺňajú hmotnostnú požiadavku.“). ...

8.

Príloha II sa mení takto:

Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje ...

a)

za číslo HS „2202“ sa vkladá číslo HS „2207“ s týmto textom:

b)

pravidlo pre kapitolu 57 znie:

(1) (2) (3) alebo (4) „kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: - Z vpichovanej plsti ...

c)

pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

(1) (2) (3) alebo (4) „7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ...

d)

pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

(1) (2) (3) alebo (4) „7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, pri ktorej: - všetky použité ...

9.

Protokol č. 4 sa dopĺňa prílohou V, ktorá vrátane nadpisu znie:

  "PRÍLOHA V   ZOZNAM VÝROBKOV POCHÁDZAJÚCICH Z TURECKA, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ...

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia.

Rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 1999.

Vyhotovené v Bruseli 12. mája 1999.

Za Asociačnú radu predseda:

J. Fischer v. r.

Poznámky

  • 1)  Úradný vestník Európskych spoločenstiev (ÚV), L 359, 31. decembra 1994, s. 2.
  • 2)  Protokol č. 4 bol nahradený Rozhodnutím č. 2/97 Asociačnej rady, ÚV, L 212, 5. augusta 1997, s. ...
  • 3)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
  • 4)  Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na materiály pôvodné v Turecku, ktoré sú uvedené ...
  • 5)  K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú ...
  • 6)  Jutovú priadzu možno použiť od 1. júla 2000.“,
  • 7)  SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.“,
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore