Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 632/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.05.2019

Platnosť od: 30.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.05.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 632/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.05.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 632/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. ...

§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)

jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,

b)

osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore