Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 6/2009 účinný od 15.01.2009

Platnosť od: 15.01.2009
Účinnosť od: 15.01.2009
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc, Stavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 6/2009 účinný od 15.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 6/2009 s účinnosťou od 15.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. ...

§ 1

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny ...

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

Prílohy

    Príloha k opatreniu č. 6/2009 Z. z.

    Poradové číslo Popis Merná jednotka Maximálne zohľadňovaná suma z ich ceny v eurách ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore