Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 533/2010 účinný od 29.12.2010 do 31.10.2014

Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 29.12.2010
Účinnosť do: 31.10.2014
Zrušený: tr.Op.3441
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 533/2010 účinný od 29.12.2010 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 533/2010 s účinnosťou od 29.12.2010
ZRUŠENÝ:
296/2014 Z. z. Opatrenie Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 296/2014 účinný od 01.11.2014 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
JE VYKONÁVANÝ:
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 30.07.2020 Zákon o cestovných náhradách
Načítavam znenie...
MENU
Hore