Všetky konsolidované znenia predpisu 533/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.12.2010 účinný od 29.12.2010 do 31.10.2014
MENU
Hore