Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 438/2010 účinný od 20.11.2010


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 20.11.2010
Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 438/2010 účinný od 20.11.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 438/2010 s účinnosťou od 20.11.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Štatistického úradu Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných ...

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní ...

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre ...

§ 2
(1)

Charakteristika znakov údajov o obyvateľoch

a)

miestom trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska1) je názov štátu, okresu, obce, v ktorej má trvalý ...

b)

pohlavie je biologický znak, muž alebo žena,

c)

dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia,

d)

rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu, či je slobodný, v manželskom zväzku, rozvedený ...

e)

štátom a miestom narodenia je štát alebo miesto narodenia, kde mala matka v čase narodenia obyvateľa ...

f)

štátna príslušnosť je právny vzťah k štátu,

g)

predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu je údaj ...

h)

vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu k osobe alebo ...

i)

súčasná ekonomická aktivita je údaj o ekonomickom postavení na trhu práce,

j)

zamestnanie je konkrétny druh pracovnej činnosti, ktorú vykonáva alebo naposledy vykonával a ktorá ...

k)

postavenie v zamestnaní je údaj daný druhom pracovnej činnosti, druhom pracovnoprávneho vzťahu ...

l)

odvetvie ekonomickej činnosti sa určuje názvom a adresou zamestnávateľa,

m)

miesto výkonu zamestnania je sídlo pracoviska,

n)

najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší dokončený stupeň školského vzdelania,

o)

študijný odbor je údaj o zameraní odbornej prípravy na stredných školách a vysokých školách, ...

p)

miesto školy, vysokej školy alebo univerzity je adresa základnej školy, strednej školy, vysokej ...

q)

spôsob dopravy do zamestnania, do školy je údaj, ktorý v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého ...

r)

počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí narodených počas života ženy,

s)

rok uzavretia súčasného manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného ...

t)

národnosťou je príslušnosť k národu alebo k etnickej skupine,

u)

materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom prevažne hovorili rodičia v detstve,

v)

najčastejšie používaný jazyk je jazyk, ktorý najčastejšie používa na verejnosti a v domácnosti, ...

w)

náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ...

x)

počítačová znalosť je vyjadrením úrovne počítačovej gramotnosti a zručnosti.

(2)

Charakteristika znakov údajov o bytoch

a)

forma vlastníctva bytu je vyjadrením právneho stavu, na základe ktorého je byt užívaný,

b)

obývanosť bytu je ukazovateľ o tom, či je byt obývaný alebo neobývaný,

c)

podlahová plocha bytu je ukazovateľ zložený z údajov o celkovej podlahovej ploche bytu,

d)

obytná plocha bytu je plocha všetkých obytných miestností v byte,

e)

počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb bytu,

f)

poloha bytu v bytovom dome je poloha bytu k úrovni okolitého terénu,

g)

zásobovanie vodou je ukazovateľ úrovne bývania vo vzťahu k dostupnosti vodovodu a jeho zdroja,

h)

teplá voda je ukazovateľ o dostupnosti teplej vody a údaj o jej zdroji,

i)

záchod je ukazovateľ o možnosti používania toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej ...

j)

kúpeľňa je ukazovateľ o dostupnosti kúpeľne alebo sprchovacieho kúta,

k)

typ kúrenia je ukazovateľ o spôsobe vykurovania,

l)

zdroj energie používaný na vykurovanie je údaj o druhu vykurovacieho média,

m)

klimatizácia je údaj o vybavenosti klimatizačným zariadením,

n)

kuchyňa je údaj o vybavení kuchyňou alebo kuchynským kútom,

o)

pripojenie na telefón a internet je údaj o vybavenosti pevnou telefónnou linkou a internetom,

p)

vybavenosť domácnosti je údaj o vybavenosti domácnosti mobilným telefónom, osobným počítačom ...

(3)

Charakteristika znakov údajov o domoch

a)

typ domu je vyjadrením druhu jeho určenia,

b)

obývanosť domu je vyjadrením stavu, či je dom obývaný alebo je neobývaný,

c)

forma vlastníctva domu je vyjadrením právneho vzťahu k vlastníctvu domu,

d)

obdobie výstavby je údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ...

e)

obdobie rekonštrukcie je údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom sa vykonala posledná stavebno-technická ...

f)

počet podlaží v dome je údaj o počte nadzemných podlaží domu,

g)

počet bytov v dome je údaj o počte všetkých obývaných aj neobývaných bytov v dome,

h)

materiál nosnej konštrukcie domu je údaj o materiáli, z ktorého je zhotovená zvislá nosná konštrukcia ...

i)

typ vodovodnej prípojky je ukazovateľ toho, či je vodovodná prípojka v dome alebo mimo domu, a ...

j)

typ kanalizačného systému je ukazovateľ o používanom druhu kanalizačného systému,

k)

tepelná izolácia domu je ukazovateľ o tom, či je dom zateplený, nie je zateplený alebo je zateplený ...

l)

plynová prípojka je ukazovateľ o tom, či dom má alebo nemá zavedenú plynovú prípojku z verejnej ...

§ 3
(1)

Základné znaky a štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch sú uvedené v ...

(2)

Vzor sčítacieho tlačiva je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2010.

Ľudmila Benkovičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore