Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023 účinný od 01.10.2023

Platnosť od: 22.09.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovné náhrady

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 368/2023 účinný od 01.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 368/2023 s účinnosťou od 01.10.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a)

7,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b)

11,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c)

17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Soňa Gaborčáková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore