Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992 35/1993 účinný od 12.02.1993

Platnosť od: 12.02.1993
Účinnosť od: 12.02.1993
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992 35/1993 účinný od 12.02.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 35/1993 s účinnosťou od 12.02.1993

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore