Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992 35/1993 účinný od 12.02.1993

Platnosť od: 12.02.1993
Účinnosť od: 12.02.1993
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992 35/1993 účinný od 12.02.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 35/1993 s účinnosťou od 12.02.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

číslo III/2-34/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 ...

Poznámky

  • 1)  Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore