Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 23.06.2021

Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 23.06.2021
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 23.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 311/2018 s účinnosťou od 23.06.2021
Načítavam znenie...
MENU
Hore