Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 01.05.2019 do 22.06.2021


Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 22.06.2021
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 01.05.2019 do 22.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 311/2018 s účinnosťou od 01.05.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ...

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 ...

Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...

1.

V § 1 písm. b) sa slovo „stránok“ nahrádza slovami „sídiel a mobilných aplikácií“.

2.

§ 9 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) používanie protokolu HTTP Strict Transport Security (HSTS) pri poskytovaní elektronických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

3.

V § 11 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri ...

4.

§ 11 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) špecifikácie OpenAPI Specification najmenej vo verzii 3.0 na definíciu webovej služby pri ...

5.

V § 13 písm. b) sa slová „§ 23“ nahrádzajú slovami „§ 24“.

6.

§ 13 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) jazyka Shapes Constraint Language (SHACL) podľa World Wide Web Consortium (W3C) pre validáciu ...

7.

V nadpise nad § 14 sa slovo „stránok“ nahrádza slovami „sídiel a mobilných aplikácií“. ...

8.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií „Štandardom pre prístupnosť webových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (871549).“.

10.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Minimálne požiadavky na obsah webového sídla (1) Štandardom minimálnych požiadaviek ...

11.

§ 17 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) umiestnenie vyhlásenia o prístupnosti podľa § 15 písm. a) osobitne v spodnej alebo v hornej ...

12.

§ 18 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa osobitného predpisu4ab) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:

„4ab) § 31a zákona č. 305/2013 Z. z.“.

13.

§ 31 sa dopĺňa novým písmenom g), ktoré znie:

„g) vedenie zoznamu aktív spôsobom určeným orgánom vedenia, a to najmenej v rozsahu zoznamu 1. verejných ...

14.

V § 34 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorými sú všetky prepojenia, ktoré nemá ...

15.

V § 37 písmeno a) znie:

„a) vykonávanie bezpečnostného monitoringu na aktívne odhaľovanie bezpečnostných incidentov,“. ...

16.

V § 37 písmeno b) znie:

„b) vypracovanie vnútorného predpisu obsahujúceho 1. postup identifikácie bezpečnostných incidentov, 2. postup ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako c) až f).

17.

V § 37 písm. f) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a určenie kontaktných ...

18.

§ 37 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g ) o kontaktnej osobe podľa písmena e) oznamiť jej meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefonický ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) RFC 5751: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) verzia 3.2, špecifikácia správ. 10c) ...

19.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Periodické hodnotenie zraniteľnosti Štandardom periodického hodnotenia zraniteľnosti je a) pravidelné ...

20.

§ 47 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) poskytovanie metaúdajov elektronickej služby najmenej v rozsahu podľa publikačného profilu ...

21.

V § 57a písm. a) druhom bode a písm. b) druhom bode sa slová „druhý bod“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 57b písm. d) sa slovo „dokumentami“ nahrádza slovami „dokumentmi podľa § 57a písm. b) ...

23.

Za § 61a sa vkladá § 61aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 61aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. novembra 2018 (1) Pri webových sídlach, ...

24.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z. Doplňujúce štandardy prístupnosti webových stránok 1. Predpisy ...

25.

V prílohe č. 3 bode 3.1.8 sa odkaz „11n)“ nahrádzajú odkazom „11g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:

„11g) § 11 ods. 1 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické ...

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I druhého bodu až štvrtého bodu, ...

Patrik Krauspe v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore