Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel 235/2001 účinný od 27.06.2001 do 31.12.2003

Platnosť od: 27.06.2001
Účinnosť od: 27.06.2001
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel 235/2001 účinný od 27.06.2001 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 235/2001 s účinnosťou od 27.06.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej ...

§ 1

Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej ...

§ 2

Priemerný zárobok rozhodujúci na výpočet náhrady nákladov na výživu pozostalých, ak zamestnanec ...

§ 3

Takto upravená náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.

Peter Magvaši v. r.

Poznámky

  • 1)  § 193 a 195 Zákonníka práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.§ 6 zákona č. ...
  • 2)  § 197 a 199 Zákonníka práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Zb.§ 10 a 31 zákona č. 150/1961 Zb.§ ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore