Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007 197/2007 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 21.04.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007 197/2007 účinný od 01.07.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 197/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. ...

§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2007 sa zvyšujú o 6,25 %.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore